Elszámolás

Elszámolás

Tekintettel arra, hogy a Banif Plus Bank Zrt. 2016. december 31. napi hatállyal beolvadt a Cofidis S.A. francia hitelintézetbe, és a beolvadással egyidejűleg, a beolvadás napján a Bank hitel és pénzkölcsön nyújtási és pénzügyi lízing tevékenységének további folytatását átadta a Cofidis S.A. magyarországi fióktelepeként már jelenleg is működő Cofidis Magyarországi Fióktelepének (1066 Budapest, Mozsár utca 16., Cg.01-17-000367), így a Banif Plus Bank Zrt.-t terhelő, alább ismertetett kötelezettségeket 2017. január 1. napjától a Cofidis Magyarországi Fióktelepe teljesíti.  

 

A közzétételről bővebben olvashat a Közzététel elszámolási kötelezettség teljesítéséről linkre kattintva.

Az elszámolás teljesítésének módja

I. Egyoldalú kamat-, díj- és költségemeléssel nem érintett forint alapú fogyasztói kölcsönszerződés esetén, ha a szerződésből eredő követelés teljesítésére irányuló kötelezettség fennmaradása nélkül megszűnt.

Honlapunkon, illetve az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségekben közzétett közleményben adunk tájékoztatást arról, hogy a közleményben megjelölt pénzügyi szolgáltatás-típusok esetében elszámolás megküldésére nem kerül sor azokban az esetekben, amikor a 2015. szeptember 30-ig a szerződésből eredő követelés teljesítésére irányuló kötelezettség fennmaradása nélkül szűnt meg a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződés, és a Banif Plus Bank Zrt. egyoldalúan nem emelt kamatot, díjat és költséget.

 

II. Egyéb szerződések (volt egyoldalú kamat-, díj- és költségemelés vagy még élő szerződések vagy nemfizetés miatt, felmondással szűnt meg a szerződés).

Tértivevényes elszámoló levelet kell küldeni az érintett szerződés adósának.

 

Mikor kapom meg az elszámoló levelet?

Amennyiben az ügyfél érdeklődik az elszámoló levél kiküldésének időpontjáról:

A Banif Plus Bank Zrt. hiteltermékei a 2014. évi XXXVIII. és a 2014. évi XL. elszámolási törvény hatálya alá tartoznak, melynek következtében fennáll a Banif Plus Bank Zrt. elszámolási kötelezettsége, amit 2015. augusztus 1. és 2015. szeptember 30.-a között  teljesített. Amennyiben Ön ebben az időszakban az elszámolási kötelezettségről nem kapott értesítőlevelet, ez azt jelenti, hogy:

  • ha nem volt egyoldalú kamat-, díj- és költségemelés a szerződésén, és a szerződésből eredő követelés teljesítésére irányuló kötelezettség fennmaradása nélkül megszűnt, az elszámolás megküldésére nem kerül sor;
  • ha a szerződése nem esik bele a fenti kategóriába, akkor a Banif Plus Bank Zrt.-nek nincs elszámolási kötelezettsége Önnel szemben.

Ha Ön nem vette át, nem kapta meg az elszámoló levelet:

Van lehetőség az értesítőlevél ismételt kiküldésére. Ehhez kérjük, hívja Ügyfélszolgálatunkat a 06 1 505 5000-es telefonszámon, ahol kollégánkkal egyeztetheti a címet, ahova az elszámoló levelet ismételten kiküldhetjük Önnek.

 

A Banif Plus Bank Zrt.-nek nincsen fizetési kötelezettsége

Ha Ön „nullás” elszámoló levelet kapott, akkor arról tájékoztatjuk, hogy a Banif Plus Bank Zrt.-t azért nem terheli fizetési kötelezettség, mert:

- a szerződése létrejöttét követően nem került sor az ügyleti kamat, a késedelmi kamat, illetve semmilyen költség – vagy díjtétel megemelésére, illetve bevezetésére vagy

- annyi kedvezményt kapott, hogy annak összege meghaladja az egyoldalú kamat -, díj – és költségemelés összegét

 

A Banif Plus Bank Zrt.-nek van elszámolási kötelezettsége

  1. A visszatérítendő összeg alacsonyabb, mint az Ön teljes tartozása (élő szerződések), a visszatérítendő összeggel csökkentjük a fennálló teljes tartozását.
  2. A visszatérítendő összeg magasabb, mint az Ön teljes tartozása (élő szerződések), a visszatérítendő összeggel csökkentjük a fennálló teljes tartozását. A túlfizetés visszafizetéséhez kérjük, hogy a nyilatkozatot az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez (amit a honlapunkon is megtalál), kitöltve szíveskedjen visszaküldeni részünkre. Ezt követően tudjuk Önnek a kifizetést elindítani az Ön által megjelölt módon.
  3. Korábban már rendezte a teljes tartozását, ebben az esetben Ön nyilatkozik arról, hogy a visszatérítendő összeget milyen módon kívánja átvenni: kérheti saját névre szóló bankszámlára, postai kézbesítéssel, vagy átveheti az összeget személyesen a Banif Plus Bak Zrt. fiókjaiban.

 

Panaszok kezelése

Amennyiben vitatja az elszámoló levél tartalmát, panasszal élhet. A panaszát csak és kizárólag írásban teheti meg, az elszámolás kézbesítésétől számított 30 naptári napon belül.

Panaszbeadványát megküldheti postai úton a  1553 Budapest, Pf. 1553/90 címre, benyújthatja a Banif Plus Bank Zrt. fiókjaiban, vagy megküldheti faxon a 06-1-505-5001  számon, illetve elektronikus úton a kapcsolat@banifplus.hu címünkre. Az erre a célra szolgáló nyomtatványt, „Panasz bejelentő a fogyasztói kölcsönszerződés elszámolással, forintosítással valamint a kamatmódosítással kapcsolatban” elérheti honlapunkon a letöltések, valamint a dokumentumok, elszámolás és forintosítás cím alatt, illetve itt is letöltheti, vagy kérheti annak postai, illetve elektronikus megküldését a kapcsolat@cofidis.hu címre írt elektronikus levéllel, vagy a Banif fiókjaiban. Ha nem a formanyomtatványon nyújtja be a panaszát, természetesen azt akkor is kivizsgáljuk. Panaszát a beérkezést követő 60 napon belül kötelesek vagyunk megválaszolni, részletes indokolással ellátva. A válaszlevelet postai úton küldjük meg Önnek, az Ön által megadott címre.

Fontos tisztában lenni azzal, hogy mely panaszokra vonatkozik az elszámolási törvényben meghatározott 60 napos válaszadási határidő

  • ha Ön az elszámolás megküldését követően az elszámolás összegszerűségét, az abban szereplő helytelen adatot vagy a pénzügyi intézmény által elvégzett számítást vitatja vagy
  • az elszámolás megküldésének elmaradását kifogásolja azt követően, hogy a pénzügyi intézmény közzétette, hogy valamennyi érintett fogyasztóval elszámolt.

 

Az elszámolással összefüggésben benyújtott, fentiekben nem említett, bármely egyéb panasz esetén, a panaszkezelésére vonatkozó szabályok irányadók. Ennek megfelelően a pénzügyi intézmény 30 naptári napon belül köteles megválaszolni az írásbeli panaszt.