Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink!

Szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy a Banif Plus Bank Zrt. 2016. december 31. napi hatállyal beolvadt a Cofidis S.A. francia hitelintézetbe, és a beolvadással egyidejűleg, a beolvadás napján a Banif Plus Bank hitel és pénzkölcsön nyújtási és pénzügyi lízing tevékenységének további folytatását átadta a Cofidis S.A. magyarországi fióktelepeként már jelenleg is működő Cofidis Magyarországi Fióktelepének (1066 Budapest, Mozsár utca 16., Cg.01-17-000367). A beolvadás semmilyen hátrányos hatással vagy következménnyel nem jár Ügyfeleinkre nézve. A beolvadást megelőzően hatályos hirdetmények, általános szerződési feltételek, üzletszabályzatok maradnak hatályban – a szükséges technikai módosításokkal - a beolvadást követően is, azzal, hogy hitel/kölcsön esetén a hitel/kölcsön nyújtója, pénzügyi lízing esetén a lízingbeadó a beolvadás napjától a Cofidis Magyarországi Fióktelepe lesz. Ügyfeleinknek szerződéses kötelezettségeik teljesítése érdekében minden tekintetben az eddigieknek megfelelően kell eljárniuk. A díjfizetési módok, a csoportos beszedés és az egyedi utalás feltételei nem változnak, a Banif Plus Bank bankszámlaszámai és a csoportos beszedéshez szükséges azonosítók szintén változatlanok maradnak, ahogy a terhelési napok is az Ügyfeleink által a szerződésükben rögzített napok maradnak. Azon Ügyfeleinket, akik csekken rendezik havi törlesztőrészletüket, szintén nem érinti a beolvadás, azzal, hogy a 2016. december hónap folyamán kézhez vett, 2017. január hónapra vonatkozó csekken kell rendezniük a januári törlesztőrészletüket, attól függetlenül, hogy a csekk még a Banif Plus Bank nevére szól, továbbá azzal, hogy 2017. január hónaptól már a Cofidis Magyarországi Fióktelepe szerepel a csekkeken. A fentieknek megfelelően Ügyfeleink fennálló kötelezettségei törlesztésének helyét és időpontját nem érintik a változások.  

Cofidis Magyarországi Fióktelepe

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy új székhelyünk 2017. május 1-től az 1133 Budapest, Váci út 96-98. sz. lesz és ezzel egyidejűleg az 1066 Budapest, Mozsár utca 16. sz. alatti irodánk is az 1133 Budapest, Váci út 96-98. sz. alá költözik. Irodáink elérhetősége, ügyfélfogadási ideje a Kapcsolat menüponton belül az Elérhetőség alpont alatt található.   

Egyúttal tájékoztatjuk Önöket, hogy 1553 Budapest, Pf. 1553/90 sz. alatti postafiókcímünk 2017. május 1-én megszűnik, ugyanakkor 1433 Budapest, Pf. 1140 sz. alatti postafiókcímünk 2017. május 1-ét követően is változatlanul áll az Önök rendelkezésére.   

Megértésüket köszönjük!

Cofidis Magyarországi Fióktelepe

 

Tájékoztatás – díjmentes levelezési cím módosítás

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a levelezési cím módosítás bejelentéséért a díj felszámítást időszakosan elengedjük. A jövőbeni sikeres kapcsolattartás reményében, kérjük Önöket, hogy ha a levelezési címükben változás történt, jelezzék részünkre telefonon, vagy írásban.

Cofidis Magyarországi Fióktelepe

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy adatvédelmi tájékoztatónkról ITT olvashat.

 

Közlemény - Túlzott eladósodottsági tájékoztató

Cofidis Magyarországi Fióktelepe ezúton értesíti a Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Magyar Nemzeti Bank által a honlapján közzétett „Túlzott eladósodottsági tájékoztató” dokumentum hatályos változata a honlapunkon ITT érhető el. Az MNB honlapján elérhető Hitelkalkulátor program tájékoztató oldalának internetes elérhetősége módosult; a Hitelkalkulátor nyitóoldala ITT érhető el.

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Cofidis Magyarországi Fióktelepe 2017. április 28-án bankszünnapot tart. Ezen a napon telefonos és személyes ügyfélszolgálatunk nem lesz elérhető, ezért társaságunk nem tudja fogadni ügyfeleit, és ügyfelei hívásait.

A későbbiekben továbbra is várjuk ügyfeleinket a szokásos nyitvatartási időben.

Megértésüket köszönjük!

Cofidis Magyarországi Fióktelepe

 

Elszámolási és forintosítási információk

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a 2015. évi CXLV. törvényben (Forintosítási törvény) előírtaknak megfelelően a Banif Plus Bank Zrt. elvégezte a fel nem mondott devizaalapú fogyasztói kölcsönszerződéssel rendelkező ügyfelek esetében a forintosítást 2016. január hónapban, 2015. december 1. napjára visszamenő hatállyal.  Ennek megfelelően 2016. február hónaptól Ön már a forintosítást követő új törlesztőrészletet fizeti a Banif Plus Bank Zrt. részére. Az Ön által a jogszabályban meghatározott árfolyamtól eltérő árfolyammal már megfizetett törlesztőrészletek – árfolyameltérésből eredő – különbözete a Forintosítási törvényben előírtaknak megfelelően a 2016. márciusi törlesztőrészletben kerül elszámolásra. A 2016. márciusi törlesztőrészletet tartalmazó csekket  2016. február hónapban postázzuk Önnek. Kérjük, hogy a 2016. március havi törlesztőrészletet abban az esetben is a főadós levelezési címére megküldésre kerülő csekken fizesse meg, ha az Ön szerződéséhez csoportos beszedés tartozik. A 2016. március havi törlesztőrészletet csekken történő megfizetése minden forintosított ügyfelünk számára ingyenes.

Ha Ön február hónapban nem kapja meg 2016. márciusi törlesztőrészletet tartalmazó levelünket és a csekket kérjük, jelezze felénk e-mailben, a kapcsolat@cofidis.hu e-mail címen, illetve telefonos ügyfélszolgálatunkon, a 06-1-505-5000-es telefonszámon keresztül.

Közzétételek elszámolási kötelezettségek teljesítéséről

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a 2015. évi CXLV. törvényben (Forintosítási törvényben) előírt esetekben a fel nem mondott devizaalapú fogyasztói kölcsönszerződéssel rendelkező ügyfelek esetében a forintosításról szóló tájékoztató levelet 2015. decemberben minden érintett, főadósnak minősülő fogyasztó részére kiküldtük. Bővebben itt olvashat róla:

Közzététel forintositási kötelezettség teljesítéséről

 

A 2014. évi XL. törvény 16. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában az elszámolást a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozóan 2015.08.27. napjával, míg a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozóan 2015.09.25. napjával bezárólag valamennyi érintett fogyasztó számára megküldtük. Bővebben itt olvashat róla:

Közzététel elszámolási kötelezettség teljesítéséről

 

Ügyfeleink lehetnek:

 • Minden 18. életévét betöltött nagykorú, állandó magyarországi lakcímmel és rendszeres jövedelemmel rendelkező természetes személy, akinek a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) szerint nincs nyilvántartott lejárt tartozása vagy lejárt tartozását már több, mint egy éve rendezte!
 • Minden 18. életévét betöltött, állandó magyarországi lakcímmel rendelkező személy, aki egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik, tevékenységét legalább egy éve végzi, és a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) szerint nincs 30 napot meghaladó fizetési késedelme.
 • Minden Magyarországon legalább egy éve bejegyzett jogi személy, amely hitelképesnek bizonyul és a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) szerint nincs 30 napot meghaladó fizetési késedelme.

Az igényléshez szükséges okmányok:

Magánszemélyek esetén (lízingbevevő, társ lízingbevevő):

 • Érvényes vezetői engedély (ha nem áll rendelkezésre, akkor a gépjárművet ténylegesen vezető személy társ lízingbevevőként történő bevonása szükséges).
 • Érvényes személyazonosító igazolvány (vagy útlevél) és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • Adókártya vagy a NAV által kiállított adószámigazolás.
 • Jövedelemigazolás
 • Alkalmazott esetén
  • az utolsó 2 havi bankszámlakivonat (amely tartalmazza a munkabér jóváírását),
  • munkáltatói igazolás (amely a bank által kért adatokat tartalmazza),
  • 30 napnál nem régebbi, munkáltató által kiállított, valós jövedelmet tartalmazó munkabérjegyzék,
 • Nyugdíjasok esetén
  • nyugdíjértesítő és nyugdíjmegállapító határozat (a jövedelem igazolására),
  • nyugdíjszelvény vagy bankszámla kivonat az utalt nyugdíjról.
 • Külföldi állampolgár esetén:
  • magyarországi bejelentett munkahely.

Jogi személy finanszírozása esetén:

 • aláírási címpéldány,
 • a cég székhelyére szóló közüzemi számla,
 • 30 napnál nem régebbi főkönyvi kivonat,
 • éves beszámoló,
 • tulajdonos kezességvállalása,
 • kezes esetében NAV igazolás a jövedelemről.

Biztonság

A SIGNAL Biztosító a Cofidis Magyarországi Fióktelepének Gépjármű Finanszírozási Üzletága (továbbiakban: Cofidis) által finanszírozott gépkocsik számára különlegesen rugalmas feltételekkel nyújt casco biztosítást. A SIGNAL Biztosító a Cofidis ügyfelei számára olyan, nem kötelezően előírt, de rugalmasan kezelt casco biztosítást nyújt, amely a szerződésben vállaltak szerint védettséget jelent az esetlegesen bekövetkező nagyobb károk ellen, sőt még egy totálkár esetén is lehetővé teszi, hogy nagyobb anyagi problémák nélkül lezárhassák a finanszírozási szerződést az ügyfelek.

A Cardif Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti életbiztosítás termékét választhatja minden magánszemély és egyéni vállalkozó (amennyiben az életkora nem haladja meg a futamidő végén a 65. évet), mely a lízingbevevő halála vagy teljes rokkantsága esetén a Cofidis részére fennálló tőketartozást kiegyenlíti (a pontos részleteket a finanszírozási szerződés mellékletét képező ügyféltájékoztató tartalmazza). Léteznek kiegészítő, csoportos hitelfedezeti biztosításaink, melyek közül tetszőlegesen választhat, érdeklődjön telefonos ügyfélszolgálatunkon a termékek felől. A Cardif Biztosító Zrt. „Teljes Védelem" terméke a lízingbevevő ideiglenes rokkantsága esetén 24 hónapon keresztül, ideiglenes munkanélkülisége esetén 6 hónapon keresztül fizeti az esedékes lízingrészletet a Cofidis részére (a pontos részleteket a lízingszerződés mellékletét képező ügyféltájékoztató tartalmazza).